Delen:
Nieuws

Transparantie en een beter inzicht in hoogwaardige zorg: dit is wat de Wtza voor jou als zzp’er betekent

Kwalitatief hoogwaardige zorg is essentieel, omdat het om menselijk welzijn gaat. Om bewustwording te bevorderen, is per 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingevoerd. Wat dit betekent voor jou als zzp’er en waar je op moet letten, wordt hieronder uitgelegd.

Wat is de Wtza?

De Wet toetreding zorgaanbieders streeft naar een verhoogde transparantie. Daarnaast wil de Wtza zorgprofessionals meer bewust te maken van de kwaliteit van de zorg die zij verstrekken. Het is vanzelfsprekend dat patiënten en cliënten kunnen vertrouwen op hoogwaardige zorg. Deze nieuwe wet geeft ook een effectiever toezicht door de toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor controle op de kwaliteit van zorg.

De Wtza neemt deels de plaats in van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Wat omvatte deze wet ook alweer? De Wtzi legt criteria vast voor zorgprofessionals die opereren binnen het kader van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Hierbij wordt geëvalueerd op de beschikbaarheid van spoedeisende zorg, transparantie, bestuur en het dagelijks management van de zorginstelling. Voldoe je als organisatie aan de eisen van de Wtzi, dan wordt de verstrekte zorg vergoed.

Wat houdt de Wtza voor zelfstandigen precies in?

Indien je als zelfstandige in de zorg reeds geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel, zijn er feitelijk niet veel extra stappen vereist. Het is voornamelijk cruciaal om te controleren of je ook ingeschreven staat in het Landelijk Register Zorgaanbieders (Lrza) van het CIBG, de uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In dit register zijn alle zorgaanbieders en bedrijven opgenomen. Het register verschaft helderheid over welke zorgverleners zich waar bevinden en welke bevoegdheden de desbetreffende zorginstellingen of bedrijven hebben. Het primaire doel hiervan is dat burgers weten waar ze specifieke zorg kunnen verkrijgen.

Ben je als zelfstandige in de zorg nog niet opgenomen in dit nationale register? Dan diende je je vóór 1 juli 2022 aan te melden via de website van de Wtza. Indien je dit nog niet hebt gedaan, is het van belang om dit alsnog te doen. Niet voldoen aan de meldplicht kan resulteren in een boete van maximaal 21.750 euro. Daarom is het cruciaal om je te registreren. Deze meldplicht is van toepassing op alle zzp’ers in de zorg, met uitzondering van diegenen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 vallen. Hieronder vind je de vormen van zorg die onder de meldplicht vallen:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Jeugdwet;
  • Andere vormen van zorg, zoals alternatieve zorg;
  • Persoonsgebonden budget.

Je wilt zzp’er worden: hoe zit het dan met Wtza?

Indien je van plan bent om je te registreren als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel in de zorg, is het tevens noodzakelijk om je aan te melden bij het CIBG. In feite gelden voor zzp’ers dezelfde voorschriften als voor zorgorganisaties. Je leest hier meer over op onze landingspagina over het starten als ZZP’er in de zorg.

Voor de goedkoopste klachtenregeling van Nederland ben je bij Zorg doen wij samen bij het juiste adres.

Met het certificaat van Abonnementen klachtenregeling voor ZZP in de zorg – Zorgdoenwijsamen.nl voldoe je aan de eisen conform WKKGZ.

Wanneer je als zelfstandige in de zorg van plan bent om professioneel zorg te verlenen, zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, jeugdhulp onder de Jeugdwet, of andere vormen van zorg zoals alternatieve zorg, dien je je aan te melden voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat. Dit kan zelfs tot drie maanden voorafgaand aan het verlenen van professionele zorg.

Wtza versterkt de Wkkgz

Vergeet als zelfstandige in de zorg ook niet de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is eveneens gericht op het waarborgen van de kwaliteit van zorg en behandelt essentiële vragen, zoals wat goede zorg precies inhoudt en wat patiënten en cliënten kunnen doen bij klachten.

Samengevat: de Wtza voor zelfstandigen is er om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Elke cliënt en patiënt verdient immers de beste zorg. Deel jij die mening niet?

Gerelateerde berichten