Btw-vrijstelling

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw – belastingdienst.

Ben je benieuwd of jouw beroep btw vrijgesteld is?
Bezoek dan de website van de belastingdienst.

Wat is schijnzelfstandigheid en hoe wordt dit bepaald?

AWBZ zorg en btw-vrijstelling

AWBZ zorgdiensten en huishoudelijke verzorging (zoals in de WMO staat) zijn vrijgesteld van btw. Denk hierbij aan:

– kinderopvang

– gezondheidszorg

– jeugd- en jongerenwerk

– verzorging en verpleging in instellingen

– maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

– kraamzorg

– ambulancevervoer

Aanspraak op Wmo-zorg moet goedgekeurd worden door de gemeente. AWBZ-zorg kan aan een klant worden verleend nadat deze klant een indicatiebesluit heeft gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg wordt voor een bepaalde periode of een aantal uren per week/dag toegewezen. De klant kan besluiten om meer zorg bij te kopen. Dit is toegestaan en ook vrijgesteld van btw. Dit moet dan wel dezelfde soort zorg zijn en binnen de toegewezen periode vallen.

 

BIG en btw-vrijstelling

Beroepen die onder de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) vallen zijn vrijgesteld van btw.

De wet BIG is onder te verdelen in 3 groepen: artikel 3-beroepen, artikel 34-beroepen en artikel 36a-beroepen. Wettelijk erkende specialismen vallen onder artikel 14.

Artikel 3-beroepen moeten zich registeren in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Artikel 34-beroepen kunnen zich niet registreren in het BIG-register en vallen niet onder het tuchtrecht.

Artikel 36a-beroepen (experimenteerberoepen) kunnen zich tijdelijk registeren in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Ben je benieuwd naar welke regels gelden voor jouw beroep? Bezoek het BIG register (link https://www.bigregister.nl/).

 

Vrijstelling van btw bij een uitzendconstructie

Als zzp-ers worden uitgeleend via een medisch uitzendbureau, geld te btw-vrijstelling niet.

Zzp-ers die rechtstreeks aan een instelling factureren, zijn wel vrijgesteld van btw.

Afbeelding die verwijst naar de brancheorganisatie voor ZZP'ers in de zorg op de website van ZorgDoenWijSamen, die ondersteuning en vertegenwoordiging biedt aan zelfstandige zorgmedewerkers.

Abonnementen voor zelfstandige zorgprofessionals

Standaard abonnement
€40per jaar
  • + Onafhankelijke klachtenregeling
  • + Onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • + Erkende geschillencommissie
  • + Voldoet aan de klachteneisen v/d Wkkgz
  • + Certificaat binnen één werkdag
  • + Nieuwsupdates
  • + Goedkoopste van Nederland
  • + Bij ons betaal je geen inschrijfkosten!