Delen:
Nieuws

Wie heeft er meldplicht bij de Wtza?

Volgens de Wtza moeten zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders zich registreren.
Deze meldplicht houdt in dat zorgaanbieders een formulier moeten invullen en dit moeten indienen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De Wet toetreding zorgaanbieders is van kracht geworden op 1 januari 2022. In essentie vervangt deze wet een aanzienlijk deel van de Wtzi. De term “zorginstelling” is vervangen door “zorgaanbieder”. Hierdoor is het toepassingsgebied van de wet uitgebreid van ongeveer 3.500 zorginstellingen naar ongeveer 21.000 zorgaanbieders.

Welke zorg valt eronder?

Het maakt geen verschil of je als individuele zorgverlener (zzp’er) werkt of een zorginstelling heeft, ook niet of je hoofdaannemer of onderaannemer bent. Zorg die onder de Wkkgz wordt direct verleend of georganiseerd. Je leest in het volgende item meer over de wkkgz. Dit omvat:

 • Zorg die valt onder de Zvw, Zorgverzekeringswet (inclusief die gefinancierd wordt door een Zvw-pgb)
 • Zorg die valt onder de Wlz, Wet Langdurige Zorg (inclusief die gefinancierd wordt door een Wlz-pgb)
 • Overige vormen van zorg, zoals alternatieve geneeskunde, en procedures die niet primair gericht zijn op het monitoren en verbeteren van de gezondheid van de cliënt, zoals cosmetische ingrepen
 • Particuliere zorg

Ook een hoofdaannemer die slechts een “lege huls” is, wordt gereguleerd door de Wtza. Een “lege huls” is een zorgverlener die zelf geen zorg verleent en enkel de zorg laat uitvoeren door een onderaannemer.

 

Welke uitzonderingen gelden op deze meldplicht?

 • Abortusklinieken
 • Apotheken
 • Militair geneeskundige dienst
 • Regionale ambulancevoorziening
 • Instellingen voor bloedvoorziening
 • Gemeentelijke gezondheidsdiensten
 • Penitentiaire instellingen, Tbs-klinieken en jeugdinrichtingen
 • Zorgaanbieders die uitsluitend de volgende zorg verlenen:
  • Vervoer van cliënten
  • Schoonhouden van woonruimten van cliënten
  • Verstrekken van eten en drinken
  • Verstrekken van kleding
  • Leveren van roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen
  • Bevolkingsonderzoek
  • In ontvangst nemen na verkrijging, of bewerken, preserveren, bewaren of distribueren van lichaamsmateriaal

Wat zijn de consequenties van het niet naleven van de meldplicht?

Het CIBG / de IGJ houdt toezicht op de naleving van de meldplicht. Volgens de boetebeleidsregels van de IGJ wordt bij een overtreding van de meldplicht eerst een schriftelijke waarschuwing gegeven. Bij herhaalde overtreding van dezelfde wettelijke norm kan een boete worden opgelegd. De IGJ heeft de bevoegdheid om een instelling met een last onder dwangsom te dwingen om alsnog een toelatingsvergunning aan te vragen. Bovendien kan de IGJ een boete opleggen van maximaal € 87.000,- als de instelling zorg heeft verleend zonder vergunning.

 

Wil je controleren of je je al hebt gemeld of melden?

Als bestaande zorg- en/of jeugdhulpaanbieder kan je snel nagaan of je je al hebt geregistreerd, en zo ja, voor welke vormen van zorg en/of jeugdhulp dat was. Via de volgende link kan je je melden in het zorgaanbiedersportaal.

Gerelateerde berichten