Delen:
Nieuws

Diploma fraude in de zorg

Momenteel is het te eenvoudig om met een vals, oftewel ‘gekocht’, diploma in de zorg te werken. De persoon heeft dan niet ook daadwerkelijk een opleiding of stage gevolgd. Malafide organisaties bieden zorg diploma’s te koop, zodat zzp’ers in de zorg aan de slag kunnen. Dit moet natuurlijk niet kunnen, omdat het grote risico’s brengt voor de kwaliteit en veiligheid in de zorg. Gelukkig zijn er bemiddelingsbureaus die nu wel oplettend zijn en meer controle uitvoeren als voorheen.

Inspecties

Er worden nu inspecties uitgevoerd door de IGJ (Gezondheidszorg en Jeugd) en IvhO (Inspectie voor het Onderwijs). Er worden voornamelijk risico’s ontdekt bij het omzetten van eerdere werkervaring van het erkennen van verworven competenties (EVC) naar een erkend diploma, stages die niet volledig of onterecht zijn afgerond door bijvoorbeeld tegen betalingen af te laten tekenen, terwijl de stage helemaal niet is afgerond.

Uit meldingen, rapporten, strafzaken en nieuwsberichten is naar voren gekomen dat meerdere bureaus en zzp’ers worden gelinkt aan criminaliteit. Dit heeft aan het licht gebracht dat er netwerken bestaan van zorgaanbieders, bemiddelingsbureaus, opleiders en EVC-aanbieders die misstanden en fraude mogelijk maken.

Wat kunnen werkgevers in de zorg hieraan doen?

Om misstanden en fraude te voorkomen moeten werkgevers altijd om diploma’s, cv’s, en een VOG vragen. De werkgever blijft namelijk verantwoordelijk.

Eveneens is het van groot belang om de identiteit van een sollicitant of zzp’ers vast te leggen. Uit onderzoek is gebleken dat sommige zzp’ers op papier zoveel uren draaien, dat het fysiek niet mogelijk is. Dit wijst erop dat andere mensen ook werken onder de naam van de geregistreerde zorgverlener.

Uit de inspecties is ook gebleken dat veel bemiddelingsbureaus uit te goeder trouw handelen. Hierbij wordt gewaarschuwd tegen het gemak waarmee sommige bemiddelingsbureaus en zzp’ers kunnen frauderen met diploma’s, opleidingen en stages.

Wat nu?

De inspecties richten zich nu op fraude en misstanden. Dit wordt gedaan in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Arbeidsinspectie, deze hebben namelijk opsporingsbevoegdheden.

Hiernaast wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om de problemen aan te pakken, dit door te kijken naar:

  • Risico’s van verkorte opleidingen
  • Het houden van toezicht op de bemiddelings- en uitzensbureaus
  • De vereisten voor beoordeling in de beroepspraktijk en stages
  • De maatregelen om niet-integere zorgaanbieder buiten te houden
  • Het verstrekken van EVC-certificaten op basis van eerdere opgedane (werk)ervaring

Gerelateerde berichten